Altijd geloof

Psalm 33

18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19 om hun ziel te redden van de dood
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
(Psalm 33:18-19)

We moeten toch echt allemaal op dit punt komen, dat we niets anders willen dan Gods zorg over ons leven. Vele keren is het in deze overdenkingen al aangegeven. Geloof is niet een mening hebben over het bestaan van de aarde, of het bestaan van een God. Geloof is vertrouwen hebben in God, dat Hij doet wat Hij heeft beloofd. En niet pas nadat we zijn overleden, maar vandaag, in ons leven nu.

En dat is niet God forceren om Hem wat te laten doen, dat is geen heiligschennis, dat is het verlangen van God. God verlangt er naar dat wij dit geloof hebben, dat Hij kan handelen als antwoord op ons vertrouwen in Hem. En dat is ook de betekenis van het vrezen van God, we nemen God serieus in ons leven. Vrezen is niet zwarte sokken aantrekken, of bang zijn om iets verkeerd te doen. Vrezen is het vertrouwen op God dat Hij bij ons in alle omstandigheden.

Het oog van God is over ons als we Hem vrezen, als we Hem serieus nemen in het dagelijks leven. Niet alleen als we op zondag trouw twee keer naar de kerk gaan, maar juist op maandag als we in het leven staan dat God ons gegeven heeft. Want juist in dat leven hebben we Gods ogen heel hard nodig. Juist als het contrast tussen de wereld en ons leven sterker wordt hebben we meer vertrouwen nodig, meer vrees.

Want dan worden deze verzen werkelijkheid. Er zit geen kracht in deze verzen als we in de kerkbanken zitten, omdat ze geen betekenis hebben. Maar op het moment dat we op het werk zijn of op school zitten hebben we Gods ogen temeer nodig. Dit is een psalm voor het hele leven, voor elke dag. Voor mensen die werkelijk op Zijn goedertierenheid hopen, voor vandaag, voor deze nieuwe dag die Hij ons heeft gegeven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.