Daily Archives: August 11, 2018

Echt vertrouwen

Psalm 32 10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. 11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart! (Psalm 32:10-11) Wat er hier … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Echt vertrouwen