Monthly Archives: July 2018

Voorbereiding

Psalm 31 20 Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. 21 U verbergt hen in het verborgene van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Voorbereiding

De wereld zal het onderspit delven

Psalm 31 18 HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. 19 Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De wereld zal het onderspit delven

De radicale weg

Psalm 31 15 Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! 16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. 17 Doe Uw aangezicht over Uw … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De radicale weg

Pastoraat

Psalm 31 10 Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. 11 Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Pastoraat

De ruimte komt er

Psalm 31 8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. 9 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De ruimte komt er

Mensen haten

Psalm 31 7 Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE. (Psalm 31:7) Dit is niet de eerste keer dat we dit lezen in de psalmen, David heeft het wel vaker over het haten van degene … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mensen haten

God verdedigt ons

Psalm 31 5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht. 6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God! (Psalm 31:5-6) Het klinkt misschien raar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God verdedigt ons

Oprecht gebed

Psalm 31 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid. 3 Neig Uw oor tot mij, red mij met … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed

Reden tot dankbaarheid

Psalm 30 12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. 13 Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Reden tot dankbaarheid

Afhankelijk zijn van God alleen

Psalm 30 9 Tot U, HEERE, riep ik; ik smeekte de Heere: 10 Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven? Zal dat Uw trouw verkondigen? 11 Luister, HEERE, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Afhankelijk zijn van God alleen