Geen angst

Psalm 34

4 Maak de HEERE met mij groot, gimel
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.
5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth
en mij gered uit al wat ik vrees.
(Psalm 34:4-5)

Er gaat natuurlijk wel wat aan vooraf aan vers 4 en dat wordt beschreven in vers 5. David had de Heere gezocht en de Heere heeft hem ook nog geantwoord. En dat antwoord resulteerde in de verlossing, de verlossing van alles waar hij bang voor is. En daar zitten zoveel geestelijke lessen in dat als we dit zouden toepassen in ons leven dat we niets anders kunnen doen dan wat David in vers 4 doet.

Want de context is de angst voor Saul, Saul die David dood wil hebben. En zo kwam hij aan bij Abimelech, en die liet ook zien dat hij zich niet helemaal veilig voelde. En zo hebben we allemaal wel dingen waar we bang voor zijn, dingen waar we geen controle over hebben. En wat David daarmee gedaan heeft is de Heere zoeken, want als we de Heere daarin zoeken zal al onze angst verdwijnen.

En dat is de eerste geestelijke les die we moeten leren, angst moeten we niet vasthouden, we moeten het van ons afbidden. In geloof moeten we de Heere zoeken in ons leven, zoeken voor de dingen waar we bang voor zijn. En dat is veel meer dan het als een gebedje in een envelop naar Hem opsturen. Zoeken moeten we, niet stoppen als er geen antwoord lijkt te komen, doorgaan totdat we weten dat Hij antwoord.

Want dat is de volgende les, God antwoord, Zijn beloften zijn altijd dat Hij ons zal horen en dat Hij zal antwoorden. Als wij het van Hem verlangen zal Hij trouw blijven en antwoorden. En dat moeten we geloven, vergeet alle excuses die we elke keer verzinnen, excuses die ons geloof alleen maar naar beneden drukt. Er blijft dan zo langzamerhand niets meer over om te geloven, want God doet toch wat Hij wil.

David geloofde en daarom zag hij dat zijn leven werd verlost uit de angst. Niet langer hoefde hij meer te vrezen voor wat zich tegen hem had gekeerd, want het vertrouwen in God was groter dan alles wat zich tegen hem had gekeerd. En als we deze ervaring hebben zal ons leven veranderen, zullen we opstaan in vers 4 en iedereen oproepen om de Heere groot te maken.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.