Daily Archives: August 23, 2018

Verwantschap

Psalm 33 20 Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. 21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. 22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verwantschap