Zelf proeven

Psalm 34

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
(Psalm 34:9)

In de vorige overdenking hebben we dit vers bekeken vanuit het perspectief van de mensen die buiten de kerk staan. Als kerk moeten wij de mogelijkheid geven dat ze kunnen proeven van Gods goedheid. Maar als we heel eerlijk zijn, zijn er vandaag de dag weinig christenen die zelf nog niet hebben geproefd van Gods goedheid. De enige manier waarop ze weten dat God goed is, is door het onderwijs dat ze hebben gekregen.

Maar hoe komt het dan dat veel christenen Gods goedheid niet of nauwelijks ervaren? Daar zijn verschillende redenen voor, maar het antwoord ligt altijd bij onszelf. Een reden kan zijn dat we genoegen nemen met het christelijk leven dat we hebben en we schrijven daarom maar alles in ons leven toe aan Gods goedheid. Maar dat is gewoon te makkelijk, want dan is er geen verschil tussen een buitenstaander en een christen.

Een andere reden is dat we het zelf wel kunnen oplossen. De problemen die wij tegenwoordig tegenkomen hebben allemaal wel antwoorden. Er is geen reden om God als onze toevlucht te zien. Er zijn zoveel voorzieningen, dat de gedachte om God om hulp te vragen alleen in ons opkomt als het te lang gaat duren of dat het probleem echt zo groot is dat de dokters zelfs met de handen in het haar zitten.

En de laatste reden is simpel weg het geloof dat er niet is. We geloven gewoon niet dat God naar ons wil luisteren, we bidden wel maar het is afwachten of er een antwoord op zal komen. En dat is voor God een hele belangrijke reden om niet luisteren. Hoe hard het ook klinkt, God verlangt naar vertrouwen, mensen die werkelijk in Hem hun toevlucht vinden. Mensen die zeggen christen te zijn maar weinig geloof hebben moeten eerst God werkelijk zien als hun enige hoop.

En daarom is het David die ons oproept om te proeven. Want juist christenen die met deze redenen in het leven staan mogen proeven. Zoek je toevlucht in de Heere en je zult zien dat Hij ook jou wil antwoorden. Jouw vragen, jouw gebed, jouw zoeken zullen worden beantwoord. En dat weet David, het is eigenlijk een truc om jou te leren vertrouwen op God. Want als je eenmaal hebt geproefd is er geen weg meer terug.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.