Verwantschap

Psalm 33

20 Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
21 Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.
(Psalm 33:20-22)

Er moet een verwantschap ontstaan tussen Gods hart en ons hart. Zoals er een verwantschap kan ontstaan tussen een man en vrouw zo kan er een nog diepere verwantschap ontstaan tussen God en ons. En het was die verwantschap waardoor Jezus wandelde hier op aarde, Hij deed niet zijn eigen wil, Hij deed de wil van de Vader. Dat betekende niet dat elke stap door God werd geregisseerd, maar dat het verlangen van God in Jezus leefde.

Davids hart is verblijd in de Heere, omdat hij weet dat wat God ook doet, het heilig is. Dat betekent dat de werken van God perfect zijn. Bij heilig denken we misschien gelijk aan iets ernstigs, maar het is gewoon de perfectie die in God leeft. Want God is net zo heilig in Zijn liefde en genade als dat Hij is in Zijn boosheid over onrechtvaardigheid.

En daarom moeten wij ook vertrouwen op Gods heiligheid en verlangen naar die heiligheid in ons leven. De discussies die we soms hebben in onze jeugdavonden over wat wel en niet mag is eigenlijk een nutteloze discussie. Want als we verwantschap hebben met de Heere dan gaat het ons er niet om wat we net wel kunnen doen, het gaat ons er om dat we Zijn verlangen in ons hart hebben.

David bidt daarom niet voor niets dat de goedertierenheid over zijn leven komt. Niet omdat alles dan zo goed gaat, maar omdat Gods goedertierenheid, goedertieren is. Davids hoop gaat dus niet om een financieel rijk leven of grote successen, het gaat hem er om dat het God is in wie hij hoopt. Dat er geen andere hoop is dan de Heere alleen.

Want er zijn zoveel manieren om een gezegend leven te hebben, maar er is maar 1 weg waarin we een God gezegend leven kunnen hebben. En dat is in God alleen, Hij is dan onze hulp en onze schild. In Hem alleen hebben we dan de heiligheid waarin we mogen wandelen, vol vreugde.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.