Monthly Archives: June 2018

De bijbelse geschiedenis

Psalm 28 8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. 9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. (Psalm 28:8-9) Het volk Israel is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De bijbelse geschiedenis

Gods favorieten

Psalm 28 8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. 9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. (Psalm 28:8-9) Kunnen we Gods favoriet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods favorieten

Nieuw lied

Psalm 28 6 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. 7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Slechte daden vergolden

Psalm 28 4 Geef hun loon naar wat zij doen en naar hun slechte daden, geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar wat zij verdienen. 5 Want zij letten niet op de daden van de HEERE, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Slechte daden vergolden

God moet antwoorden

Psalm 28 1 Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE, mijn rots. Houd U niet doof voor mij! Want houdt U Zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen. 2 Hoor … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God moet antwoorden

Wacht op de Heere

Psalm 27 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14) Dit is een boodschap voor jou en zo moet je het ook tot je nemen. Als we … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wacht op de Heere

Wachten

Psalm 27 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14) Wachten is essentieel voor het geloof. Abraham moest 25 jaar wachten tot de vervulling van de belofte … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wachten

De praktijk van geloof

Psalm 27 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. (Psalm 27:13) Stel je voor, een klerenkast van een vent staat voor je, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De praktijk van geloof

Geloven in Gods goedheid

Psalm 27 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. (Psalm 27:13) En daar is het, het geloof. David had zijn hoop op … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloven in Gods goedheid

Niets tegen mij

Psalm 27 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets tegen mij