Slechte daden vergolden

Psalm 28

4 Geef hun loon naar wat zij doen
en naar hun slechte daden,
geef hun naar het werk van hun handen,
vergeld hun naar wat zij verdienen.
5 Want zij letten niet
op de daden van de HEERE,
en op het werk van Zijn handen;
daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.
(Psalm 28:4-5)

Laat de wereld dit vers maar niet lezen, het bevestigd alleen maar het beeld van God dat ze al hebben. Ze willen namelijk geen God dienen die boos op hen is, een God die hen ook maar een strobreed in de weg staat. De toon van de wereld is dat ze willen doen waar ze zin in hebben en niemand mag hen daarin stoppen. Daarom worden christenen als moeilijk gezien, want zij zijn degene die tegen abortus of homoseksualiteit zijn.

Voor de wereld is een eventuele God een last geworden, het staat namelijk hun plezier in het leven in de weg. Het wegdenken van een god is de huidige oplossing, God bestaat niet dus hebben ze ook niets te vrezen. Helaas voor de wereld, ze kunnen God nog zo hard wegdenken, daarmee verdwijnt God niet. En de verantwoordelijkheid voor hun daden verdwijnt dan ook niet.

En dit is het hele probleem, de spagaat waarin de wereld zit. Want op het moment dat de wereld moet accepteren dat er een God bestaat creëert dat een enorm probleem voor de plek waar de wereld zich nu bevindt. De wereld is niet onwetend, ze zijn geen onschuldige mensen die per ongeluk de verkeerde kant opgaan. Ze hebben hun werken meer lief dan dat ze bereid zijn hun leven onder een geestelijk morele loep te leggen.

Dus eigenlijk zou de wereld dit vers wel moeten lezen, ze moeten zien dat er werkelijk een andere manier van leven is. Een leven waarin men naar God kijkt, waarin men afhankelijk is van het moraal die uit God is. Want de wereld moet weten dat er een loon is voor de werken die ze doen. De slechte daden zullen vergolden worden. En misschien klinkt het raar in je oren, maar dit zou ook ons gebed moeten zijn. Wij moeten ook verlangen naar de vergelding van slechte daden.

Want ook wij moeten verlangen naar het goede uit God. Wij en de wereld kunnen niet doorgaan op het pad waar we maar doen wat we willen. Het is juist liefde om te bidden voor Gods rechtvaardigheid, het is een verlangen om de wereld te laten zien dat er echt wel een moraal is in God. Laten we bidden dat God afbreekt de werken van de duisternis, laten we bidden dat slechte daden worden vergolden. Het is een goed en mooi gebed.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.