Niets tegen mij

Psalm 27

11 HEERE, leer mij Uw weg,
leid mij op een geëffend pad
omwille van mijn belagers.
12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders,
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan
en mensen die briesen van geweld.
(Psalm 27:11-12)

Jezus heeft zijn volgelingen er ook op gewezen, een rechtvaardig leven, een leven waarin we een licht zijn voor de mensen om ons heen zal de Vader verheerlijken. Mensen zullen Gods heerlijkheid in ons leven zien en de Vader in de hemel prijzen. Een goed en rechtvaardig leven is niet schijnheilig, het is niet religieus gedrag, een oprecht heilig leven is een vorm van evangelisatie. Mensen zullen Jezus in ons leven kunnen zien, ze zullen worden aangetrokken naar het hart van God.

Zoals vaker beschreven in deze overdenkingen, het evangelie is geen ticket naar de hemel. Het evangelie is er om ons leven te veranderen. En wat is een beter signaal naar de wereld dan een veranderd leven. Want dat laat zien dat het evangelie werkt. Dat is de beste reclame die we kunnen hebben. Het draait niet om onze theologie waar we aan vast willen houden, het draait om de kracht van het evangelie die mensen raakt met de liefde van God.

Zeker als christenen worden we snel beoordeeld op onze daden, de manier waarop we dat nu hebben opgelost is door onszelf er van te overtuigen dat er toch geen beginnen aan is. Elke keer maken we weer een fout. En dat hebben we de wereld ook verteld en daarom is er voor de wereld geen reden om weer terug te komen naar de kerk. Het doet niets, het werkt niet.

David bidt dat God hem op de juiste weg laat wandelen. Zodat de wereld of onze belagers niets zullen hebben om tegen ons tekeer te gaan. Onze wandel op Gods weg is dan onze bescherming tegen de aantijgingen van de wereld. En dat moeten we begrijpen. Onze levenswandel is dan bepalend voor hoe wij verder gaan. En als wij samen met God verder gaan kan de wereld niets tegen ons hebben.

Het antwoord is simpel, wees een licht in deze wereld, het zal je beschermen. Sterker nog, jouw licht zal mensen uit de wereld trekken om ook met God te wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.