Daily Archives: June 29, 2018

Gods favorieten

Psalm 28 8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. 9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. (Psalm 28:8-9) Kunnen we Gods favoriet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods favorieten