Gods favorieten

Psalm 28

8 De HEERE is hun kracht,
Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde.
9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
(Psalm 28:8-9)

Kunnen we Gods favoriet worden? Het klinkt misschien raar, maar er is wel degelijk een plek in God waar Hij Zijn favorieten heeft. Zijn gezalfden. We zien het levende bewijs in het volk Israel, tot op de dag van vandaag zien we iets bijzonders dat we in geen enkel ander volk op aarde zien. Als enig volk op aarde hebben ze zo’n rijke geschiedenis met God.

Als we kijken naar de bewoording in dit vers heeft David het over de gezalfden, Zijn volk, Zijn eigendom. Ze zijn van Hem, ze horen bij Hem en Hij kan er mee doen wat Hij wil. En natuurlijk is de hele schepping van Hem, maar dit is anders. Er is een geschiedenis waarin men zich aan elkaar heeft verbonden, ze hebben zich overgegeven in Zijn handen en God laat je dan nooit meer los. En dat is iets moois.

Want dan wordt God onze kracht, dan is het God die achter de overwinning zit in ons leven. Dan is Hij het die ons weid en draagt. En we kunnen er niet vanuit gaan dat het voor elke christen standaard is. Als we ons christen noemen dan betekent dat nog niet dat we deze zelfde voorkeursbehandeling krijgen. Want de sleutel zit hem in de geschiedenis die wij met Hem hebben.

Want net als Israel moeten wij in Jezus ook een verbond aangaan. Want dat is wat het kruis van ons vraagt, een geloof dat een eeuwige relatie met God aangaat. En alleen dan mogen we weten dat wij ook Zijn favorieten zijn, dat wij ook Zijn oogappel zijn. Dat is geen automatisme, alsof we dat bij de geboorte meekrijgen, het is een relatie die we heel bewust aangaan.

En dan mogen we weten dat we van Hem zijn, dat Hij ons weidt en draagt. Dat is het geloof na het kruis, het geloof dat verder gaat dan een dogmatisch geschrift. Het geloof dat meer serieus is dan de meest innige menselijke relatie.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.