Wacht op de Heere

Psalm 27

14 Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.
(Psalm 27:14)

Dit is een boodschap voor jou en zo moet je het ook tot je nemen. Als we de bijbel alleen maar gebruiken als een dogmatisch boek die onze theologie vorm geeft dan zullen we dit soort verzen nooit kunnen begrijpen. Het geloof wordt dan nooit tastbaar of voelbaar. En het probleem is dat we in onze reformatorische gemeenten bang worden van elke vorm van geloof dat tastbaar of voelbaar wordt. We moeten vooral heel dicht bij het geschreven woord blijven.

Maar als we het geschreven woord los gaan weken van de praktijk van ons leven dan komen we op een punt dat we de bijbel niet meer begrijpen als de bijbel wel over gevoelens praat. We kunnen wel begrijpen als God ons wetten geeft waar we ons aan moeten houden, maar als Hij ons oproept om Zijn aangezicht te zoeken dan staan we met een mond vol tanden. Want dan weten we niet wat we moeten doen.

En dit vers roept ons op om het van Hem te verwachten. Ook dat is ons vreemd, zeker omdat we een beeld van God hebben die ver van ons afstaat. Waarschijnlijk weten we niet eens wat we van Hem moeten verwachten. En zo kunnen we niet doorgaan, het geloof wordt echt een spelletje. Dit vers moet tot leven komen in ons hart, we moeten luisteren de verlangens van God.

Want je zult het echt ervaren, je hart zal gesterkt worden als we echt op Hem vertrouwen. Je zult nieuw geloof ontvangen, je zult het antwoord zien op je wachten. Wacht op de Heer, verwacht het van Hem. Hoop niet op de wereld, daar ligt je antwoord niet, het antwoord is in God. En als wij die keuze maken dan zullen we het geloof ontvangen om ook echt te wachten op Hem.

Lees dit vers en leer het van Hem te verwachten. Hij is het antwoord voor alles in jouw leven. In Hem is je enige hoop.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.