Daily Archives: June 30, 2018

De bijbelse geschiedenis

Psalm 28 8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. 9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. (Psalm 28:8-9) Het volk Israel is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De bijbelse geschiedenis