Monthly Archives: May 2018

Wat houd je voor ogen

Psalm 26 3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat houd je voor ogen

Toets mijn leven

Psalm 26 2 Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. (Psalm 26:2) Je moet wel heel zeker zijn van je zaak als je God vraagt om je op de proef te stellen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toets mijn leven

Rechtvaardig wandelen

Psalm 26 1 Een psalm van David. Doe mij recht, HEERE, want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de HEERE vertrouw ik, ik zal niet wankelen. (Psalm 26:1) We moeten de discussie over zonden eens loslaten, het kruis … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Rechtvaardig wandelen

De gemeente en ik

Psalm 25 22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. (Psalm 25:22) De hele psalm was een persoonlijk gebed van David over zijn eigen leven. Hij had God nodig in dit leven. Hij had zijn hele leven in de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De gemeente en ik

Uitdaging

Psalm 25 21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw want ik verwacht U. (Psalm 25:21) Hoe kan oprechtheid en vroomheid ons beschermen? Heel simpel, laten we dit een natuurlijke bescherming noemen, een bescherming zoals gezond eten ook een natuurlijke … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Uitdaging

Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25 20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm 25:20) David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Alles in Zijn handen leggen

Gooi het eruit

Psalm 25 16 Wend U tot mij en wees mij genadig, pe want ik ben eenzaam en ellendig. 17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade bevrijd mij uit mijn angsten. 18 Zie mijn ellende en mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gooi het eruit

Concentratie

Psalm 25 15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, ain want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. (Psalm 25:15) Concentratie is erg belangrijk, tijdens examens, in de topsport, op het werk. Op het moment dat we concentratie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Concentratie

Een leven in een verbond

Psalm 25 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, samech Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:14) Dit gaat over mensen die God vrezen, met andere woorden dit zijn mensen die rekening houden met God in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een leven in een verbond

Wie is de man?

Psalm 25 12 Wie is de man die de HEERE vreest? mem Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 13 Zijn ziel overnacht in het goede, nun zijn nageslacht zal de aarde bezitten. (Psalm 25:12-13) Wat kunnen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is de man?