God moet antwoorden

Psalm 28

1 Een psalm van David.
Tot U roep ik, HEERE, mijn rots.
Houd U niet doof voor mij!
Want houdt U Zich stil voor mij,
dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen.
2 Hoor mijn luide smeekbeden,
wanneer ik tot U roep,
wanneer ik mijn handen ophef
naar Uw binnenste heiligdom.
3 Ruk mij niet weg met de goddelozen
en met allen die onrecht bedrijven,
die van vrede spreken met hun naaste,
terwijl er kwaad is in hun hart.
(Psalm 28:1-3)

De relatie die David met God heeft is het antwoord op de samenvatting van de wet. Heb God lief boven alles. In vers 1 laat hij heel simpel weten dat er voor hem geen andere reden is om te leven als God niet met Hem is. Voor Hem is God geen optie die bij het leven hoort. Voor hem is het leven geen leven als God er niet bij betrokken is. En deze houding in het leven zal bepalen welke plek het geloof in ons leven heeft.

Want wie van ons kan herhalen wat David hier zegt, Heere, mijn rots, als U niet naar mij luistert, dan ben ik als een stervende, een dode? Het is radicaal maar het is zeker geen manier om God te forceren naar ons te laten luisteren. Misschien klinkt het voor ons wel zo, maar voor David is dat het niet. Hij raakt juist de gevoelige snaar, want het is God die wil horen, het is God die wil antwoorden.

En dat is wat wij moeten weten, God wil onze redder zijn, daarom heeft Hij Jezus naar de aarde gestuurd. Hij wil onze gebeden beantwoorden, het is Zijn belofte en Zijn verlangen. Wij zijn degene die allemaal excuses hebben opgeworpen om God maar het recht te geven niet te antwoorden. Maar in werkelijkheid zijn die excuses er om onszelf te beschermen tegen teleurstellingen.

En daar is waar het fout gaat. Wij moeten geloof hebben, wij moeten weten dat Gods beloften staan. Zoekt en gij zult vinden. Die beloften heeft Hij gemaakt en Hij zal er naar handelen. Voor christenen die er niet van overtuigd zijn dat God naar ons luistert, voor hen is dit vers leeg. Ze begrijpen het niet, ze snappen niet hoe David God kan vertellen dat hij als dood is als God niet hoort.

Maar voor mensen die weten dat God Zijn beloften houdt en hoort naar een ieder die zich tot Hem richt, zij begrijpen het hart van David. Zij weten dat God niets anders wil dan ons verlangen naar Hem. Ik heb geen leven als God niet naar mij hoort. Het is radicaal, het klinkt vreemd, maar het is het verlangen waar God naar verlangt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.