Monthly Archives: December 2016

Oproerkraaiers

Handelingen 24 1 En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. 2 En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Oproerkraaiers

Neutraal terrein

Handelingen 23 30 En toen mij te kennen gegeven was, dat er door de Joden een hinderlaag voor deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toe gestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Neutraal terrein

Geen interesse

Handelingen 23 23 En toen hij twee van de hoofdmannen over honderd bij zich geroepen had, zei hij: Maak tweehonderd soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geen interesse

Gewone wonderen

Handelingen 23 16 Maar toen de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. 17 En Paulus riep een van de hoofdmannen over honderd bij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gewone wonderen

Simpel leven

Handelingen 23 12 En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. 13 Het waren er meer dan veertig die … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Simpel leven

Gods geschiedenis

Handelingen 23 9 En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods geschiedenis

Discussie

Handelingen 23 5 Toen zei Paulus: Ik wist niet, broeders, dat hij hogepriester is; want er staat geschreven: U mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. 6 En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Discussie

Zuiver geweten

Handelingen 23 1 En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. 2 Maar de hogepriester Ananias beval hen die bij hem … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zuiver geweten

Sociale onrechtvaardigheid

Handelingen 22 27 En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem: Zeg mij, bent u een Romein? En hij zei: Ja. 28 En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen. En Paulus … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Sociale onrechtvaardigheid

Marteling

Handelingen 22 22 Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. 23 En toen zij schreeuwden en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Marteling