Daily Archives: December 22, 2016

Zuiver geweten

Handelingen 23 1 En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. 2 Maar de hogepriester Ananias beval hen die bij hem … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zuiver geweten