Daily Archives: December 16, 2016

Waarom aarzelen

Handelingen 22 16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.  (Handelingen 22:16) Paulus gebruikt zijn eigen leven als een ultiem voorbeeld van hoe we het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Waarom aarzelen