Gods geschiedenis

Handelingen 23

9 En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. 10 En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. 11 En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.  (Handelingen 23:9-11)

Als we zo de reis naar Jeruzalem analyseren dan is het niet zo’n reis zoals Paulus die naar andere steden had gedaan. In de meeste steden waar hij zo terecht kwam bereikte hij tenminste een aantal mensen en vaak zelfs zoveel dat hij voor een langere tijd bleef om de mensen te onderwijzen. Maar deze reis naar Jeruzalem lijkt gefaald, de weerstand waar hij tegen aan is gelopen lijkt gewonnen te hebben.

Maar in de ogen van God was het niet zo, want wat Paulus in Jeruzalem heeft gedaan mag hij ook doen in Rome. Blijkbaar is het voor God wel een succesverhaal. De getuigenis van Paulus hier in Jeruzalem was een zaad waar God tevreden mee was, juist te midden van alle onrust en gevecht over de persoon van Paulus.

Want het gaat God er niet om dat Hij succes heeft bij de leiders in Jeruzalem. De redding van een BN’er zal echt niet meer blijdschap teweegbrengen in de hemel dan wanneer een zwerver zijn leven aan Jezus geeft. Het gaat God om die ene die het evangelie nodig heeft. En daarom is dit voor God ook succes ook al is er geen enkel bewijs voor ons mensen.

Als we eens door de ogen van God konden kijken zouden we een hele andere geschiedenis zien. De geschiedenis die in kranten staan, de geschiedenis die ons door de sociale media wordt ingegeven staan als een kanttekening in de geschiedenisboeken van God. Paulus had hier succes, misschien niet het succes dat wij voor ogen hebben, maar misschien moeten wij onze focus eens ergens anders op richten.

Te midden van al deze onrust mogen wij weten dat er een God is. Ook deze dagen waarin alles lijkt te schudden, de onzekerheid wordt sterker en sterker. Daarom mogen wij weten dat wij niets te vrezen hebben, want God is met ons en Hij schrijft Zijn geschiedenis.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.