Marteling

Handelingen 22

22 Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. 23 En toen zij schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, 24 beval de overste hem in de kazerne te brengen, en hij zei dat men hem onder geseling moest verhoren, om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem tekeergingen. 25 En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over honderd die erbij stond: Is het u geoorloofd een Romein te geselen, en dat nog wel onveroordeeld? 26 Toen de hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem; hij zei: Pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein.  (Handelingen 22:22-26)

We hoeven natuurlijk niet onnodig te lijden. Soms lijkt het er op dat Paulus het expres doet, hij lijkt niet weg te rennen voor gevaar, maar juist er naar toe te gaan. Maar in dit geval kunnen we in ieder geval zien dat Paulus niet verzot is op martelingen. Hij gebruikt dan ook niet voor niets zijn Romeinse achtergrond om onder de geseling vandaan te komen.

En dat is absoluut geen zonde, het is niet de bedoeling dat we martelingen opzoeken. Het verschil is dat we niet ons werk verzaken omdat we bang zijn voor martelingen. En dat is het grote verschil. Wij beschermen onszelf zoveel dat we geen enkel risico meer durven te nemen, maar als God ons naar een land roept waar we vermoord kunnen worden betekent dat niet dat we het niet moeten doen.

Jezus deed de wil van de Vader, Paulus, Petrus en vele andere mensen doen wat Jezus van hen vraagt. En het is helemaal niet raar als we worden onthoofd voor het geloof, maar dat betekent niet dat we zonder het mandaat van God het moeten opzoeken.

Aan de andere kant moeten wij ook mensen niet veroordelen bij wie het er op lijkt dat ze hun leven in de waagschaal zetten. Het betekent niet dat God hen er niet op uit heeft gestuurd. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die door hun overlijden mensen hebben bereikt met het evangelie. Hun bloed werd een zaad dat de mensen aanraakte met de liefde van God.

We moeten niet zo vastzitten aan dit leven, als we vandaag zouden sterven zou dat niet erg moeten zijn. We moeten klaar zijn om het hemelse Jeruzalem binnen te gaan. En dit evenwicht zien we duidelijk in het leven van Paulus. Als hij sterft dan gaat het alleen maar beter, maar zolang hij nog een taak heeft gaat hij door.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.