Simpel leven

Handelingen 23

12 En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. 13 Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering beraamden. 14 Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben onszelf vervloekt met een vervloeking dat wij niets zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. 15 U dan nu, laat de overste evenals de Raad weten dat hij hem morgen naar u toe moet brengen, onder het voorwendsel dat u zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken; wij staan klaar om hem te doden nog voor hij bij u komt.  (Handelingen 23:12-15)

Paulus is zo langzamerhand het boegbeeld van het christendom geworden. Deze 40 mannen denken dat ze het ‘gevaar’ christendom een stevige stoot kunnen uitdelen als ze er maar voor zorgen dat deze Paulus uit de weg wordt geruimd. Ze gaan zelfs zover dat ze zichzelf vervloeken als ze er niet voor zouden zorgen dat deze Paulus sterft. En dat is gevaarlijk als je een gevecht aangaat tegen het werk van God.

Ook maken ze daar een andere grote denkfout, want Paulus is niet het boegbeeld. Voor elke andere sekte is de leider het grootste gevaar, maar bij het christendom is dat niet zo. Elke keer als er een christen wordt gemarteld of zelfs vermoord dan veranderd dat niets aan het evangelie. Het is zelfs onderdeel van het evangelie dat we mogen weten dat vele andere mensen ons niet kunnen en zullen accepteren.

Maar geen enkele christen moet het idee krijgen dat hij/zij bepalend is voor het evangelie of de kerk. Geen enkele leider moet zichzelf zo belangrijk achten dat ze onmisbaar zijn op het moment dat hen iets overkomt. Het evangelie is het goede nieuws, niet wij.

Dat deze mannen bereidt zijn om zulke extreme beloften te doen laat wel zien hoe sterk hun haat is naar Paulus. En deze haat kan alleen maar komen door de leugens die in hun hart zijn gegroeid. Ze hebben de duivel toegelaten om deze haat te creëren. En dat moeten wij ook realiseren, ons gevecht is niet tegen al die mensen die ons met de nek aan kijken of zelfs erger.

Ons leven is simpel, wij mogen Jezus volgen, het Koninkrijk van God zoeken, de Heilige Geest in ons leven laten werken. En alles wat er om ons heen gebeurd hoeft daar geen invloed op te hebben.

This entry was posted in 44 Handelingen, Bible. Bookmark the permalink.