Neutraal terrein

Handelingen 23

30 En toen mij te kennen gegeven was, dat er door de Joden een hinderlaag voor deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toe gestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem hadden. Vaarwel. 31 Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem ‘s nachts naar Antipatris, zoals hun bevolen was. 32 En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem verdergaan en keerden zelf naar de kazerne terug. 33 Deze overhandigden, toen zij in Caesarea gekomen waren, de brief aan de stadhouder en droegen Paulus aan hem over. 34 En de stadhouder vroeg, nadat hij de brief gelezen had, uit welke provincie hij kwam; en toen hij vernomen had dat hij uit Cilicië kwam, 35 zei hij: Ik zal u verhoren als ook uw aanklagers hier gekomen zijn. En hij gaf bevel hem in het gerechtsgebouw van Herodes in bewaring te stellen.  (Handelingen 23:30-35)

Mensen zijn comfortabel als ze in een vertrouwde omgeving zijn. Wat deze leiders hier willen doen is een neutrale omgeving creëren waarin beide partijen geen kracht kunnen putten uit die vertrouwde omgeving. Ze moeten even helemaal vertrouwen op de kern van de zaak. Ze zullen dan goed moeten nadenken over wat voor aantijgingen ze hebben tegenover Paulus.

Soms is het in ons leven ook goed om even op neutraal terrein te zijn. Even weg van de vertrouwde dingen die ons leven bepalen. Want wat er dan gebeurd is dat nostalgie en invloeden van de mensen om ons heen even niet bepalend zijn voor hoe en wat wij denken. En dat is belangrijk, zeker als het gaat om de God van hemel en aarde.

Want hoeveel van onze religie heeft in werkelijkheid te maken met onze cultuur. Dat is het probleem met de huidige religie in de wereld. Als we naar wetenschappers luisteren, die elke vorm van God naar de prullenbak verwijzen, heeft de argumentatie vaak te maken met de culturele religie die wij er van gemaakt hebben.

Neem zingeving bijvoorbeeld, het is een cultureel evangelie waarbij we mensen een houvast lijken te geven. En als we dat dan naast de wetenschap zetten dan zal de wetenschap echt wel winnen. Daar is gewoon veel meer houvast te halen dan een lange lijst overtuigingen die te maken hebben met iets dat buiten de schepping zelf ligt.

Maar als we op neutraal terrein komen waarbij we de wetenschap zien voor wat het werkelijk is en daarbij de openbaringen van God, dan valt de wetenschap in het niets. En zo moeten wij ook soms even op neutraal terrein zijn, even weg van onze denominatie. Denk aan een klooster, of het zendingsveld, dat zijn momenten dat alle regels die wij in onze eigen gemeente hebben even niet van toepassing zijn. En dan zullen we zien wat voor betekenis ons geloof werkelijk heeft in ons leven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.