Daily Archives: December 31, 2016

Oproerkraaiers

Handelingen 24 1 En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. 2 En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Oproerkraaiers