Monthly Archives: January 2017

Doorgeefluik

Handelingen 28 6 En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Doorgeefluik

Een getuigenis

Handelingen 28 1 En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. 2 En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij, vanwege de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een getuigenis

Tempels

Handelingen 27 39 En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. 40 En nadat … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Tempels

De kapitein op de boot

Handelingen 27 33 En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De kapitein op de boot

De kerk als veilige haven

Handelingen 27 27 Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. 28 En zij wierpen het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De kerk als veilige haven

Een boodschap van God

Handelingen 27 21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een boodschap van God

Gods aanwezigheid zichtbaar

Handelingen 27 21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods aanwezigheid zichtbaar

Zekerheid

Handelingen 27 14 Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. 15 En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zekerheid

Geestelijk kijken

Handelingen 27 9 En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen 10 en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geestelijk kijken

Eindelijk op weg

Handelingen 27 1 En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. 2 En omdat wij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Eindelijk op weg