Daily Archives: December 7, 2016

Betrokkenheid

Handelingen 21 15 En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. 16 En met ons gingen ook enigen van de discipelen van Caesarea mee; die brachten een zekere Mnason van Cyprus mee, een oude discipel, bij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Betrokkenheid