Gewone wonderen

Handelingen 23

16 Maar toen de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. 17 En Paulus riep een van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei: Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. 18 Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jongeman bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. 19 De overste nu nam hem bij de hand en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij: Wat is het dat je mij te berichten hebt? 20 En hij zei: De Joden hebben afgesproken om u te vragen of u Paulus morgen naar de Raad wilt brengen, onder het voorwendsel dat zij iets met betrekking tot hem nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. 21 Maar laat u niet door hen overtuigen, want meer dan veertig mannen uit hun midden leggen een hinderlaag voor hem. Zij hebben zich met een vervloeking verplicht niet te eten of te drinken voordat zij hem gedood zullen hebben. Zij staan nu klaar en wachten op uw toezegging. 22 Toen liet de overste de jongeman gaan en gebood hem: Zeg verder tegen niemand dat je mij dit hebt laten weten.  (Handelingen 23:16-22)

Het begint zo langzamerhand op een filmscript te lijken. We vallen van de ene in de andere ontknoping. Net nog lijkt het alsof Paulus geen uitweg meer heeft, 40 mannen hebben zichzelf totaal overgegeven aan maar 1 taak, Paulus vermoorden. De haat is zo groot dat ze ze hun eigen leven in de waagschaal durven te stellen voor het leven van deze ene man.

Dan komt er opeens een hele sterke wending in het verhaal, want opeens is daar een jongeman die wat hoorde over deze hinderlaag. En hij wil niet dat zijn oom iets overkomt en gaat er daarom wat aan doen. Nu is dit niet zo’n wonderlijke redding als bij Petrus waarbij hij door een engel uit de gevangenis wordt geleid en dat hoeft ook niet altijd. Soms gaan dingen op een gewone wonderlijke manier.

Wij mogen weten dat wij ook weleens onderdeel van een wonder mogen zijn. Misschien zien wij het niet altijd zo, omdat we er bovenop zitten en we Gods hand daardoor niet zo goed kunnen zien. Maar het zijn juist deze wonderen die laten zien dat er veel meer gebeurd dan alleen die overduidelijke wonderen, God is elke dag, in elk detail betrokken bij ons leven.

Soms moeten we gewoon meer bewust worden van Gods aanwezigheid. Bewust van het feit dat onze dagelijkse beslommeringen echt niet oninteressant zijn voor onze Vader. En dan kan het echt voorvallen dat er gewone wonderen gebeuren die er eigenlijk niet op lijken. En toch is het God die er achter zit.

En zo mogen we weten dat God ook achter dit wonder van Paulus zit. God had nog een plan en daar kunnen 40 mannen niets aan veranderen, hoe serieus ze ook bezig zijn. Hij heeft het in de hand.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.