Monthly Archives: January 2014

Het leven overstijgt de dood

Romeinen 5 15 Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Het leven overstijgt de dood

Adam de grondlegger van de zonde

Romeinen 5 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. 13 Want totdat de wet … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Adam de grondlegger van de zonde

God maakt Zijn werk af

Romeinen 5 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 50 Phillipenzen | Comments Off on God maakt Zijn werk af

Onovertreffelijk

Romeinen 5 6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Onovertreffelijk

Emotioneel

Romeinen 5 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (Romeinen 5:5) Wie kan dit beamen? Wie kan dit samen met Paulus uitroepen in volle … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Emotioneel

De christelijke groei

Romeinen 5 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De christelijke groei

Groeien in geloof

Romeinen 5 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Groeien in geloof

Vrede

Romeinen 5 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Vrede

Roemen in de hoop

Romeinen 5 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Roemen in de hoop

GELOVEN

Romeinen 4 23 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, 24 maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on GELOVEN