De christelijke groei

Romeinen 5

3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (Romeinen 5:3-5)

Geloof is niet iets statisch, geloof is net als liefde en hoop een keuze die we dagelijks moeten maken. Daarom is het ook helemaal niet raar dat we kunnen groeien in geloof. En dat groeien betekent niet dat we meer kennis hebben van de bijbel of andere theologie, maar het betekent dat we sterker in ons vertrouwen op God staan.

Als ons vertrouwen in God wordt tegengewerkt, dan moeten we er extra hard aan werken om dat vertrouwen overeind te houden. Dat betekent groeien. Geloof waar niet aan gewerkt wordt, groeit ook niet.

Als we dus gaan werken aan ons geloof zullen we nieuwe aspecten van het geloof ontdekken. Geloof kan namelijk volharding in ons ontwikkelen, kracht om in tijden van tegenspoed te blijven vertrouwen in God.

En dat kan ons weer ondervinding geven. Ondervinding, is het scheppen van karakter door de ervaring die we opdoen. Door volharding vormen we een karakter eigenschap die gebaseerd is op ons vertrouwen op God. De vraag die we onszelf kunnen stellen is hoeveel van ons karakter is gevormd door ons geloof. Of vormen wij onze karakter met de honger naar luxe?

En zo gauw ons karakter gedreven wordt door rechtvaardigheid ontwikkelen we ook een honger naar het rechtvaardige leven in Gods aanwezigheid. Er groeit een hoop in ons hart voor wat Jezus bad in Zijn gebed: ‘Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil geschiede.’

We kunnen groeien in geloof, laten we er aan werken. Laten we zoeken naar Gods kracht en zoeken naar wegen die ons helpen om sterker en sterker in het geloof te staan. We zijn niet geschapen om hele dagen spelletjes te spelen, televisie te kijken en onszelf te voldoen met andere entertainment. We zijn geschapen om met God te wandelen en te groeien in een vertrouwen op Zijn liefde.

Laten we onszelf confronteren en hier naar op zoek gaan. Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid. Christen zijn is geen spelletje, het is een serieuze honger naar alles wat God ons te bieden heeft.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.