Emotioneel

Romeinen 5

5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (Romeinen 5:5)

Wie kan dit beamen? Wie kan dit samen met Paulus uitroepen in volle overgave? De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Deze zin is zo vol goddelijke heiligheid dat het tenminste een enthousiasme moet geven in ons leven voor ons geloof in God.

Iedereen moet het er mee eens zijn, dat als we Gods liefde ervaren het meer met ons moet doen dan een verliefdheid tussen twee mensen. We kunnen niet altijd verschuilen achter het idee dat geloof geen gevoel is. Het klopt wel dat geloof geen gevoel is maar geloof heeft wel effect op het gevoel. En zo is het ook met Gods liefde, ook bij Gods liefde zijn er bijwerkingen.

Wat betekent het voor ons leven dat Gods liefde in ons hart is uitgestort toen wij de Heilige Geest ontvingen? Dat kan niet gelijk staan aan de emotie die we hebben als we aan het eten zijn. Oh dat smaakt lekker. Of de emotie die door ons heen gaat als we in een vol stadion staan te dansen. Gods liefde moet meer met ons doen dan dat het ons alleen op zondag naar de kerkdienst brengt.

Wanneer we de liefde van God in ons leven ontvangen verandert het onze kijk op de wereld. Niet langer zien we meer hoe wij in deze wereld staan, maar zien we hoe God naar deze wereld en naar ons leven kijkt. We zien dat Zijn hart brand met verlangen om met ons te zijn en ons te dienen in dit leven. We zien dat het werkelijke moraal niet in de mens leeft maar alleen in God en dat Hij alleen de bron kan zien van werkelijke liefde.

Het gaat niet om de emotie, maar voor mij is dat wel een bewijs dat we er niet met ons hele leven voor open staan. Gods liefde moet ons namelijk ook in het diepst van ons bestaan aanraken. Het bewustzijn van een liefdeskind wezen in de armen van de Vader.

Laat Gods liefde je aanraken, laat de openbaring van Gods hart voor jouw leven je beroeren. Niet om de ervaring, maar om de openheid in je relatie met God.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.