Daily Archives: January 2, 2014

Visie: Rechtvaardigheid

Romeinen 3 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Visie: Rechtvaardigheid