Adam de grondlegger van de zonde

Romeinen 5

12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. 13 Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. 14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. (Romeinen 5:12-14)

Een mooi gedeelte voor in een theologie boek. Een cryptische beschrijving van de grootste ramp en de gevolgen van die ramp. Soms vraag ik me af hoe we in zo’n situatie zijn gekomen? Had God het niet anders kunnen regelen? Had God niet gelijk opnieuw kunnen beginnen?

Ik zie een gevaar in deze vragen. Het gevaar dat we God gaan wantrouwen zoals Eva is begonnen. En in de overdenking van vandaag gaan we hier ook geen antwoord op krijgen. Voordat we in dezelfde valkuil vallen waarin Adam en Eva ook zijn gevallen, moeten we altijd voor ogen houden dat God trouw is en vol van liefde. Gods keuzes zijn rechtvaardig en heilig.

Gods standaard gold vanaf de schepping, Gods standaard voor het leven gold voor Adam, Abraham, Mozes, Elia tot aan vandaag toe. En de gevolgen voor het niet navolgen van deze standaard is de dood en dat gold ook voor Adam tot en met vandaag de dag. Toen God de wet gaf aan Mozes, was dat alleen een beschrijving van Gods verlangen die altijd hetzelfde is geweest en nog steeds is.

Voordat Adam had gezondigd was Gods verlangen de standaard van het leven. Maar Adam had nooit gedacht aan een andere keuze dan het verlangen van God te vervullen. Pas toen Adam die keuze had gemaakt, bracht hij deze optie in de wereld.

We kunnen het vergelijken met de uitvinding van het vliegtuig. Adam had een vliegtuig kunnen ontwerpen als hij de kennis had gehad, maar die had hij niet en hij was er ook niet uit zichzelf opgekomen omdat er een hele geschiedenis aan vooraf ging. Een geschiedenis van de uitvinding van het wiel en ga zo maar door.

Zo is het ook met de geschiedenis van de zonde. De eerste zonde heeft de basis gelegd voor het zondige in de wereld. Door Adam is de eerste gedachte in de wereld gekomen en daar hebben wij mensen op voortborduurt. Maar alles heeft tot gevolg de dood.

En Jezus heeft zo ook de heiligheid in de wereld gebracht. Zoals Adam de eerste was van de zonde, zo is Jezus de eerste die een weg baant naar rechtvaardigheid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.