Vrede

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Romeinen 5:1-2)

Soms moeten we ons irriteren aan het feit dat er religieuze lingo ontstaat. Zinnen die vol van betekenis zijn maar niets meer met ons doen omdat we er mee dood gegooid zijn. Zoals deze zin dat we nu vrede bij God hebben.

Hoe voelden Adam en Eva zich toen zij uit het paradijs werden gestuurd. Het zal de grootste kater ooit zijn geweest. Vrede met God betekent, veilig met Hem kunnen wandelen in Zijn bescherming leven. Adam en Eva konden vrijmoedig met God wandelen in het paradijs, maar op het moment dat Eva niet meer op God vertrouwde ontstond er frictie, een gevaarlijke wrijving tussen God en de mens.

Die wrijving is niet zozeer dat er een boze God is die alleen maar boos wordt om onze zonden, de wrijving zit hem in het verschil van positie. God kan Zijn positie van heiligheid niet verlaten, want dan zou de wereld worden overgelaten aan een God die niet heilig is in Zijn handelen. God kan Zich niet permitteren dat Zijn heiligheid wordt bepaalt door ons handelen. Dat is de onvrede, een patstelling waar wij niets aan kunnen doen.

Het is niet zozeer dat er een oorlog tussen God en ons, maar wij kunnen simpel weg niet meer in Gods aanwezigheid wandelen. De plek van vrede, de plek waar er geen strijd is tussen ons verlangen en Gods heiligheid.

En nu heeft God die weg opengemaakt voor ons om weer net als Adam en Eva in vrede met ons te wandelen. En dat betekent dat God nu een veiligheidszone heeft gecreëerd waar wij in vrede met Hem kunnen wandelen en tegelijk door kunnen gaan met zondigen. Dit is geen echte vrede.

De vrede die God ons gegeven heeft is echt, wij kunnen door het bloed voor Jezus die betaald heeft voor onze misdaden en ons reinigt van de zonden weer in de heiligheid van God wandelen. En het enige wat wij hoeven te doen is hier op te vertrouwen, vertrouwen op de genade die God ons geeft om ons rechtvaardig te maken.

Dit is geen lingo. Zoals Adam en Eva de grootste kater ter wereld ervoeren zo kunnen wij het grootste wonder te wereld ervaren in ons leven door weer in Gods aanwezigheid te komen. Door weer te kunnen eten van de boom des levens. Wij hebben nu vrede met God en dit is bijzonder. Wij hebben nu weer toegang tot Gods troon. De vrede is aan kruis getekend.

En dan begint onze aanbidding leven te krijgen. Dan is het evangelie geen lingo meer, maar een werkelijkheid van waaruit wij dankbaar kunnen leven. Dank U Vader dat wij weer vrede met U mogen hebben.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.