God maakt Zijn werk af

Romeinen 5

9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Romeinen 5:9-11)

Wat God begonnen is maakt Hij af. God heeft alles gegeven voor ons, zal Hij het niet compleet maken? Zal onze toekomst niet veilig zijn in Gods armen?

We zijn in een gedeelte van Romeinen aangekomen dat er niet zozeer meer de nadruk ligt op hoe slecht wij zijn, maar de nadruk ligt op hoe goed God is. En als we God zo leren kennen moet er een hoop in ons hart ontstaan voor onze toekomst. Een hoop die in Abraham en zovele geloofshelden leefde.

Paulus is begonnen met de verderfelijkheid van de wereld en de rechtvaardigheid van God. Daarin heeft hij willen laten zien hoe sterk het schisma is tussen God en de mens. Vanuit de mens is er geen enkele brug te bouwen om weer in vrede met God te kunnen leven. We leven zonder Hem en ver weg van Hem. En vanuit deze basis is Paulus gekomen op het verlossende werk dat Jezus heeft gedaan. De heerlijkheid van Gods liefde die aan het kruis is geopenbaard.

En als we dit voor ons hebben, dan moet er zo’n groot geloof in ons leven ontstaan of groeien dat we een eeuwige hoop hebben. Een hoop dat God gaat afmaken waar Hij aan begonnen is.

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. (Philipenzen 1:6)

Laten we dit geloof hebben. God doet geen half werk. Laten we roemen in het werk van God, laten we vol van geloof zijn in wat Hij doet en gaat doen met ons leven. Het doel is duidelijk, in vrede wandelen met Hem. Laten we de weg bewandelen hand in hand met God.

Als dit geloof werkelijk in ons leeft dan wordt ons leven niet meer bepaalt door wat er op televisie gebeurd, maar het wordt bepaald door Gods liefde. Onze liefde voor Hem bepaalt wat wij doen.

Deze woorden zijn er niet zodat we weten dat als we dood gaan niet naar de hel gaan. Daarvoor schrijft Paulus deze woorden niet. Paulus schrijft deze woorden om ons hoop te geven, hoop voor elke dag waarop we mogen vertrouwen op Gods werk in ons leven. Als God zoveel heeft gedaan voor ons door Zijn Zoon te geven zal Hij niet dagelijks in ons leven werken om ons op die plek te brengen?

This entry was posted in 45 Romeinen, 50 Phillipenzen. Bookmark the permalink.