GELOVEN

Romeinen 4

23 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, 24 maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, 25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:22-25)

In de vorige overdenking is vers 25 duidelijk geworden. Het plan van God is niet alleen de afwassing van onze zonden zodat we naar de hemel kunnen. Het plan van God is tweedelig, de afwassing en de vernieuwing. Jezus is uit de dood opgestaan om zo een nieuw leven voor ons mogelijk te maken, een nieuw rechtvaardig leven.

Waarom is het nu belangrijk om dit te weten? Geloven in Jezus is toch geloven? Zo zullen veel mensen denken. Maar geloven is voor God een persoonlijke kwestie. Vertrouwen we er werkelijk op dat in Jezus wij werkelijk een nieuw leven kunnen krijgen? Is de kracht van het kruis en de opstanding krachtig genoeg om in ons leven een ommekeer te brengen van het kwaad naar het goede?

Een ieder die in Jezus gelooft. Zo vaak horen we het mensen zeggen, dat ze toch wel in Jezus geloven. Maar wat geloven ze? Geloven ze in Zijn bestaan? Geloven ze dat Hij aan het kruis hing? Geloven ze zelfs dat Jezus is opgestaan? Maar God is niet op zoek naar dit soort geloof. Zelfs de demonen geloven dit en zijn huiverig bij het idee.

Geloof is vertrouwen op het werk van Jezus voor ons leven. Zijn we er heilig van overtuigd dat het werk van Jezus werkelijkheid wordt in ons leven? Dat is het geloof waar Paulus het over heeft. De bewoording van Paulus is zelfs zo dat hij niet het geloof omschrijft in Jezus, maar in de Vader van Jezus die Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Het is alsof Paulus wil zeggen, hebben wij het geloof dat de God van hemel en aarde ook ons kan opwekken uit de dood van dit leven hier op aarde net als Hij bij Zijn Zoon de Heere Jezus heeft gedaan.

Dit vraagt meer dan een belijdenis met onze mond, dit vraagt een vertrouwen in God in onze dagelijkse wandel. Als dit geloof werkelijk in ons leeft, zullen wij ons dagelijks tot Hem richten in gebed. Als dit geloof werkelijk in ons leeft, zullen wij ons dagelijks afvragen wat Gods verlangen voor ons leven is.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.