Het leven overstijgt de dood

Romeinen 5

15 Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (Romeinen 5:15-17)

Bij de dood stopt het, bij genade gaat het altijd door. En dat is het verschil tussen het werk van Adam en het werk van Jezus. Hoe meer we hier over nadenken hoe filosofischer we worden. Het leven gaat ver boven alle problemen uit. Ook het probleem van de dood, het heeft het ongedaan gemaakt.

Paulus wil voorkomen dat we het werk van Adam en het werk van Jezus op één lijn zien. Het werk van Adam was destructief. Het werk van Adam stopte het leven voor elke persoon die na hem kwam. Het werk van Jezus is een werk van opening en van overvloed.

Laten we er nu helemaal van doordrongen zijn hoe goed en krachtig de schepper van hemel en aarde is. Hij is de bron van het leven, Hij is de bron van alle kracht hier op aarde.

10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 4:10)

Toen Jezus bij de put zat met de Samaritaanse vrouw liet Hij het weten wat er allemaal in Hem leefde. Als we dat nu eens wisten zouden we het leven niet zo moeilijk maken, maar zouden we ons veel meer tot God richten.

Het is niet te vergelijken wat Adam aanrichtte en wat God doet. Het zijn alle twee enorme momenten in de geschiedenis van deze aarde. Maar dat wat Adam (of de duivel) aanricht is in schril contrast met de heerlijke kracht van Gods genade en zaligmaking. Het is wonderbaar om hier van bewust zijn, het is zo heerlijk om hier op gericht te zijn.

Al het klagen kunnen we achter ons laten want alles wat Adam heeft aangericht valt in het niets bij wat God in ons leven doet. Neem deze stap, wees hier van bewust. De kracht van het leven overstijgt het graf van Jezus. De dood kon Jezus niet vasthouden omdat het leven in Jezus van een hele andere orde is dan dood die Adam heeft gebracht.

Wij kunnen ons leven regeren in de kracht van God. Wij kunnen door Hem leven ver weg van de dood. Dood waar is uw prikkel.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.