Roemen in de hoop

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Romeinen 5:1-2)

En als het geloof dan werkelijkheid is geworden in ons leven zal dit de werkelijkheid worden in onze relatie met God. God is niet langer een afstandelijke ver van onze bed show. Wij hebben pure vrede met God, er is geen enkele spanning meer tussen Hem en ons.

Hoe vaak roemen wij in deze verlossing? Hoe vaak zien wij in dat de hoop op de heerlijkheid van God zo groots en machtig is? Het leven als een christen is een enorm voorrecht om in te wandelen. Dichtbij Gods troon, dicht bij Gods hart. Vol van de hoop op de heerlijkheid in God.

Er moet een moment in ons leven komen waarin wij zo doordrongen zijn van dit geloof dat we in een andere wereld leven. Niet langer leven we in deze werkelijkheid, maar we leven in de werkelijkheid die boven alles uit gaat. Een werkelijkheid waar Gods heerlijkheid de maat is en waar vrede de bron is voor elke relatie. Deze hoop moeten we in ons hart hebben. De hoop (niet het misschien, maar het zeker weten) in de heerlijkheid van God waar wij onderdeel van mogen zijn.

Zolang we nog enthousiast worden van de eerste de beste popzanger, zo lang we ons nog verbazen over wat de wetenschap allemaal kan, zullen we nooit hierin kunnen roemen. Het doel van het leven is niet om zoveel mogelijk te bereiken en te ervaren, het doel is deze hoop en verlangen naar de heerlijkheid van God. En als we daarvan doordrongen zijn zullen we er in kunnen roemen.

We zijn gerechtvaardigd door het geloof. Onze wandel wordt niet langer bepaalt door ons vlees maar door de Geest die in ons is komen wonen. Nu leven we in een eeuwige vrede met de Vader. Nu leven we met de hoop op deze heerlijkheid die bij God is. Laat het werkelijkheid zijn voor jouw leven. Je wordt er niet mee geboren, het komt niet aanwaaien. Wij moeten er bewust van worden en er bewust naar gaan wandelen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.