Daily Archives: January 14, 2014

In een relatie

Romeinen 4 14 Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan. 15 De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on In een relatie