Monthly Archives: December 2013

Om niet

Romeinen 3 21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Om niet

Nooit goed genoeg

Romeinen 3 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Nooit goed genoeg

Beerput

Romeinen 3 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Beerput

Nutteloos leven

Romeinen 3 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn,10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,11 er is niemand … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Nutteloos leven

Een slecht geweten

Romeinen 3 5 Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) 6 Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een slecht geweten

Rechtvaardig oordeel

Romeinen 3 1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. 3 Want wat … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Rechtvaardig oordeel

Het voorrecht van een Jood

Romeinen 3 1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. (Romeinen 3:1-2) Het bijbelboek … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 45 Romeinen | Comments Off on Het voorrecht van een Jood

Zo intiem

Romeinen 2 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:29) Het … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Zo intiem

Besnijdenis van het hart

Romeinen 2 25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. 26 Als dan een onbesnedene de verordeningen van de … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Besnijdenis van het hart

Het oude is nieuw geworden

Romeinen 2 23 U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? 24 Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. (Romeinen 2:23-24) Geschreven door een man … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Het oude is nieuw geworden