Monthly Archives: February 2011

Wat doet de wereld met God?

Openbaring 11 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. (Openbaring 11:7) Men is nog steeds in de veronderstelling dat … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Wat doet de wereld met God?

Twee getuigen

Openbaring 11 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 5 … Continue reading

Posted in 11 1 Koningen, 66 Openbaring | Comments Off on Twee getuigen

Profetieen

Openbaring 11 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7) … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Profetieen

God openbaart meer

Openbaring 10 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7) … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on God openbaart meer

God soeverein?

Openbaring 10 5   En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, 6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring | Comments Off on God soeverein?

De zeven donderslagen

Openbaring 10 1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als  de zon, en Zijn voeten waren als  zuilen van … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on De zeven donderslagen

De koppigheid van de mens

Openbaring 9 19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. (Openbaring 9:19) Het zesde zegel zorgt er voor dat een derde … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 66 Openbaring | 1 Comment

Erger en sneller

Openbaring 9 12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. 13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Erger en sneller

Waarom deze details

Openbaring 9 7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. (Openbaring 9:7) Het vijfde zegel is vreemde wezens die … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Waarom deze details

Geestelijk oordeel

Openbaring 9 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van  de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Geestelijk oordeel