De zeven donderslagen

1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als  de zon, en Zijn voeten waren als  zuilen van vuur. 2 En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. 3 En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. (Openbaring 10:1-3)

Hoofdstuk 10 is het hoofdstuk van de 7 donderslagen. Een hoofdstuk dat een verademing geeft na alle rampen die op de aarde zijn terecht gekomen. Ondanks dat het de zeven donderslagen wordt genoemd is dit een verademing juist voor de kinderen van God.

Er komt een engel uit de hemel afdalen die een kleine boekrol in zijn handen heeft. Hij heeft een boodschap van God die zich uitten in de zeven donderslagen. Na alle rampen komt er nu een nieuwe boodschap die God wil openbaren over de hele zee en aarde. Het is een intense boodschap die gebracht wordt door een hoogstaande engel door God gestuurd.

4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen:  Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. (Openbaring 10:4)

Johannes krijgt deze openbaring te zien van deze zeven donderslagen. Hij is overweldigd door deze nieuwe boodschap die God aan Hem openbaart en wil dat direct opschrijven. Maar hem wordt verteld om deze boodschap verborgen te houden voor de tijd wanneer het werkelijk moet worden geopenbaard.

Deze boodschap is nu nog verzegeld voor ons, de tijd is nog niet rijp voor ons om deze boodschap te weten. Maar als de tijd rijp is dan zal de boodschap ook aan ons worden geopenbaard, wij zullen deze boodschap begrijpen die voor die tijd essentieel zal zijn voor de wereld.

Na alle rampen zal God een boodschap naar de aarde sturen, een persoonlijke boodschap die Zijn hart nog meer openbaart. Iedereen zal het weten en iedereen zal een keuze moeten maken. Het zal niet gewoon het evangelie zijn, het is meer dan dat wij nu weten.

Soms zijn wij zo voldaan in ons christelijk leven, de bijbel studies zijn steeds hetzelfde, we groeien niet dieper in het verlangen van God. We zijn niet klaar voor deze boodschap die God wil openbaren, we moeten nog groeien. Laten we daar aan werken en verlangen naar het moment dat God meer van Hemzelf openbaart, of het nu de zeven donderslagen zijn of niet. Hij wil meer van Hemzelf openbaren, openbaringen die niet verzegeld zijn totdat het moment daar is dat deze machtige boodschap zal worden geopenbaard, aan Zijn kinderen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.