Daily Archives: February 24, 2011

God openbaart meer

Openbaring 10 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7) … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on God openbaart meer