Monthly Archives: January 2011

Voorbeden

Openbaring 6 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 66 Openbaring | Comments Off on Voorbeden

Een valse wereld

Openbaring 6 5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Een valse wereld

Rampen

Openbaring 6 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 66 Openbaring | Comments Off on Rampen

De antichristus

Openbaring 6 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on De antichristus

Wit paard

Openbaring 6 1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Wit paard

De dag van het oordeel

Openbaring 6 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on De dag van het oordeel

Iedereen wil aanbidden

Openbaring 5 11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Iedereen wil aanbidden

Waardig

Openbaring 5 ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ (Openbaring 5:5b) 10 U hebt voor onze God uit … Continue reading

Posted in 50 Phillipenzen, 66 Openbaring | Comments Off on Waardig

Jezus is meer dan een offer

Openbaring 5 9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Jezus is meer dan een offer

Jezus alle eer waardig

Openbaring 5 8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. (Openbaring 5:8) … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Jezus alle eer waardig