Daily Archives: February 3, 2011

Weer een moment van heerlijkheid

Openbaring 7 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. (Openbaring … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Weer een moment van heerlijkheid