Waarom deze details

7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. (Openbaring 9:7)

Het vijfde zegel is vreemde wezens die voor vijf maanden mensen mogen pijnigen. De mensen zullen de dood zoeken, maar het niet kunnen vinden. De wereld wordt geopenbaard waarvoor ze werkelijk kiezen. De hand van Gods bescherming wordt steeds meer terug getrokken. Maar de wezens krijgen geen toestemming om het leven te nemen alleen te pijnigen.

De ernst van dit zegel wordt benadrukt door het ‘wee’-geroep aan het einde van hoofdstuk 8. Wee betekend een bijna onomkeerbare ramp die als een donkere wolk boven het land hangt. Advies: ik zou er maar alles aan doen om hier aan te ontkomen.

8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. 10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. (Openbaring 9:8-10)

De monsters of demonen worden door Johannes met groot detail beschreven. Het zijn geen mensen maar ze lijken wel wat op mensen, de gezichten en het lange haar. Verder worden de gevaarlijke aspecten benadrukt, de tanden als die van leeuwen, de harnassen van ijzer en de staarten met een angel als die van schorpioenen.

Ze zijn klaar voor de strijd en ze zullen er alles aan doen om deze pijniging zo heftig mogelijk te maken. Het is een WEE, dat we maar liever niet tegen komen.

Dit zal ons alleen wat doen als we dit echt geloven. Er is geen bijbel boek moeilijker te geloven dan dit bijbel boek. Maar wij moeten weten in ons hart dat dit de werkelijke toekomst is van de wereld. Maakt niet uit dat mensen ons voor gek verklaren, God is er zeker van, dit gaat gebeuren.

11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (Openbaring 9:11)

Deze demonen hebben een koning, de engel van de afgrond. Dat de naam wordt gegeven in het Hebreeuws en het Grieks geeft alleen maar weer hoe serieus dit is. De naam betekend de engel van de vernietiging. Deze koning is uit op de vernietiging van de mensheid. Er zit geen millimeter liefde in de duivel voor de mens. Zelfs de hoogste priester van de kerk van satan is niet geliefd door het kwaad. Ook hij/zij zal door het kwaad worden gepijnigd net als elk ander zonder de zegel van God.

God openbaart hier het hart van het kwaad. Laten we daarom voorzichtig zijn en er alles aan doen om zaligheid zeker te stellen. Want zo’n makkelijke vijand hebben we niet. WE MOETEN OVERWINNEN.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.