God openbaart meer

7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7)

Wij krijgen inzicht in het plan van God in dit bijbel boek. Ik vraag me af of we ons dit wel realiseren als christenen. God ontvouwt in dit boek Zijn stappen moment tot moment. Zijn stappen die Hij gaat ondernemen om het eindresultaat te bereiken zoals beschreven aan het einde van dit bijbel boek.

En zoals ik al vaker heb benadrukt, wij zijn bezig met onze eigen plannen en bedenksels waardoor we helemaal zijn vergeten dat God nog steeds een plan heeft. En hoe meer ik dit bijbel boek lees, hoe meer ik me realiseer hoe ver wij zijn afgedreven van het plan van God.

In die dagen zal het geheimenis van God volbracht worden. God heeft Zijn verlangen (misschien in beeldende taal) al geopenbaard aan de profeten. Zij hebben het al verkondigd en het zal worden volbracht.

9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij:  Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. (Openbaring 10:9-11)

De zeven donderslagen, het open boekje in de hand van deze engel, de verzegelde boodschap van God zal weer geopenbaard worden aan de wereld. Johannes mag het opeten, en de boodschap zal zoet zijn voor Zijn dienstknechten, maar de verwerking zal bitter zijn.

Deze tijd is een belangrijke tijd voor ons Zijn kinderen, wij zullen deze donderslagen, deze boodschap van God ontvangen in ons leven en het moeten uitdragen naar de wereld. Wij zullen het moeten opeten. Het is niet een boodschap die we zomaar kunnen oplezen, de boodschap zullen wij moeten leven.

Daarom moet Johannes het opeten, het moet in ons bloed zitten, een leven compleet overgeleverd aan God. Deze boodschap zal niet worden gebracht door zomaar wat christenen, het zullen christenen zijn die gebroken zijn in hun hart en zich helemaal aan God hebben overgegeven.

Voor hen is deze boodschap zoet, omdat het het hart van God is. Maar de uitwerking zal bitter zijn omdat het hart van de wereld bitter is en zij de boodschap niet wil ontvangen.

Realiseren wij ons dat God ons inlaat met Zijn plan?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.