Twee getuigen

3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. (Openbaring 11:3-5)

Bij het lezen van het bijbel boek Openbaring is het belangrijk om het hele bijbel boek te lezen. Een gedeelte isoleren en daaruit conclusies trekken is gevaarlijk voor de betekenis. Johannes heeft het hele visioen ontvangen en wij reizen mee in de tijd, waarin God de werkelijkheid openbaart.

God zal de wereld in het nauw brengen zodat ze een hele duidelijke keuze moeten maken wie men wil dienen. Rampen treffen de aarde om het leven moeilijk zo niet onmogelijk te maken, maar mensen zullen boos worden en zich er tegen verzetten. Ze zullen alles waar God voor staat proberen te vernietigen om maar niet te hoeven buigen voor hun schepper.

Ook deze twee getuigen spelen daarin een belangrijke rol. En wij worden daar ook bij betrokken. In de tijd van al die rampen zal God nog steeds Zijn woorden over de aarde verspreiden. En deze twee getuigen staan daar centraal in. Zij zullen de waarheid verkondigen, zij zullen een licht zijn in deze wereld, maar de wereld zal dit licht niet kunnen accepteren.

6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren  om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. (Openbaring 11:6)

1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,  er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! (1 Koningen 17:1)

De profeet Elia had ook de macht om de hemel te sluiten. Ik ben van mening dat het niet in opdracht van God was dat Hij de hemel sloot, maar dat het Zijn verlangen was om het volk weer bij God te brengen en daarom de hemel sloot. Grappig detail is dat hij daarna de enige is die nog eten heeft, God zorgt wel voor hem.

Ook deze getuigen hebben dezelfde macht, zij kunnen op eigen innitiatief de hemel sluiten of een andere ramp in de categorie ‘Mozes en Egypte’ op aarde brengen.

God zoekt mensen zoals Mozes en Elia. Niet mensen die vals bescheiden zijn en denken dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn. Dat zijn de mensen die te trots zijn om hun zonden af te leggen en hun hele leven aan God te geven. God zoekt mensen die net als deze twee getuigen het geloof hebben en het verlangen hebben dat God wordt gedient op aarde.

Laten we eerlijk zijn en ons leven geven aan God, net als deze twee getuigen. Het gaat niet om de macht die deze getuigen hebben, het gaat er om dat wij een geloof hebben waarin we God willen verhogen.

This entry was posted in 11 1 Koningen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.