De koppigheid van de mens

19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. (Openbaring 9:19)

Het zesde zegel zorgt er voor dat een derde van de wereld komt te sterven. De macht van de demonen of wezens die daar voor zorgen worden in dit vers omschreven. Voor mij al genoeg reden om naar God toe te rennen en veilig in Zijn armen te wonen.

10 zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. (Romeinen 3:10-12)

Paulus citeert verzen uit het oude testament over het hart van de mens. De mens is niet zo goed als men van zichzelf denkt. De gedachte dat als wij onze goede kant maar laten zien dan wordt men vanzelf christen is nergens op gebaseerd. Men zoekt God niet, men doet het liever zonder Hem.

20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden   en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. (Openbaring 9:20,21)

Zelfs na het zesde zegel is de mens te koppig om zichzelf over te geven aan God. Men is net als de duivel die net als God wilde worden en dus niet onderdanig wilde zijn aan de Schepper van hemel en aarde. Men wil afhankelijk zijn van hun eigen denkbeelden of ze die nu vermaken in afgodsbeelden of niet. Men wil niet geconfronteerd worden met het feit dat we wel afhankelijk moeten zijn van God.

Ik denk dat als we op deze manier gaan kijken naar de wereld dat we veel dichter bij God willen wonen. Nu wonen we te dicht bij de wereld en zijn verlangens, we zien meer goed dan kwaad in de wereld. Maar we moeten inzien dat God het meeste zal vernietigen wat er nu in de wereld wordt bereikt, omdat alle onreinheid zal worden vernietigd.

Laten wij niet koppig zijn maar accepteren (geloven) dat Gods plan het perfecte plan is. Hij zal het minste geweld gebruiken om het grootst mogelijk effect te hebben. Hij wil niet meer geweld gebruiken dan nodig is, maar wil zoveel mogelijk mensen bereiken om hen veilig te brengen in Zijn armen.

Dit is Gods plan en dit is zeker. Het duurt niet lang meer voordat het zover is. Laten we daarom nederig zijn en alles van God verwachten. Laten we het tegenovergestelde doen van wat de wereld doet en ons hele leven in Zijn handen leggen.

This entry was posted in 45 Romeinen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.