Erger en sneller

12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. 13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. 14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had:  Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. 16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. (Openbaring 9:12-16)

De druk wordt verder opgevoerd als de zesde bazuin klinkt. De rampen worden sterker en de tijd korter. Dit is de dag van het oordeel die God door de profeten heeft aangekondigd. Dit is ook de tijd waarvan Jezus heeft gezegd dat die er plotseling zal komen. De tijd waar wij ons op voor moeten bereiden.

Deze bazuin zorgt er voor dat een derde van de mensheid komt te overlijden. Dit wordt twee keer aangegeven door Johannes en ik twijfel er niet aan. Maar dat betekend dat in onze tijd 2 miljard mensen zouden omkomen door dit zegel. Wordt het niet tijd dat we toch wat bladzijden uit de bijbel scheuren? Dit kunnen we niet verantwoorden naar de wereld.

Het leger dat op de wereld wordt losgelaten is groot in aantal. Vier engelen zijn vastgebonden voor dit moment. Waarschijnlijk zijn dit gevallen engelen, omdat ze losgemaakt moeten worden. Dit is anders dan met de vier engelen die in hoofdstuk 7 worden beschreven waartegen wordt gesproken dat ze nog moeten wachten.

Ik denk dat de tijd nabij is dat de kerk zich tot God moet keren en zich niet meer moet verantwoorden naar de wereld. We moeten ons niet langer afvragen waarom er zoveel geweld is gebruikt in het Oude Testament alsof wij nu in een meer beschaafde maatschappij zouden wonen. Gods daden zijn rechtvaardig, wat Hij doet is goed en daar moeten wij in geloven of ons bij neer leggen.

17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. (Openbaring 9:17)

Johannes herhaald dat een derde van de wereld zal worden gedood door deze wezens. Wezens die niet op vrede uit zijn. Ook zullen ze niet de mensen die tegen God hebben gekozen graag willen helpen. Het enige waar ze naar verlangen is de vernietiging van de mens. Het wordt alleen maar erger.

Het ontkennen van de hel betekend niet dat de hel niet bestaat. Het wordt erger en ons leven hier op aarde is alles bepalend over hoe onze toekomst er uit ziet. Het is tijd dat wij nu kiezen voor God.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.