Profetieen

7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7)

Hoe saai de oud testamentische profeetboeken ook lijken, ze staan vol van Gods woorden. God heeft Zijn hart uitgestort door dienaren die Zijn woorden spraken. We kunnen blijven hangen bij alle leuke zondagschool verhaaltjes, maar God wil ons meer openbaren dan wat Hij heeft gedaan. Hij wil Zijn hart openbaren.

In hoofdstuk 10 hebben we al gezien dat God opnieuw Zijn woorden zal spreken door profeten. De wereld zal niet langer te horen krijgen wat God in de geschiedenis heeft gedaan, ze zullen te horen krijgen Wie God is. En wij moeten ons dit realiseren, God is nog steeds een God van profeten.

1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. (Openbaring 11:1,2)

Maar de meeste profeten zijn op vijandig gebied. Ze spreken tot mensen die het niet willen horen. Dat was zo in het oude testament met het eigen volk Israel en dat zal zo zijn als wij uitgaan om Gods woord te verkondigen. Maar God laat hier zien dat Zijn heiligdom, in Zijn aanwezigheid, het veilig zal zijn.

De heidenen zullen de heilige stad vertrappen voor 42 maanden. (3.5 jaar) Maar God laat hen niet toe in het heilige, de tempel van God. De rollen zullen duidelijk zijn, God zal Zijn woorden spreken, maar de wereld zal het verachten en het niet accepteren.

God zoekt profeten, God verlangt naar mensen die durven op te staan in Zijn kracht. Die alles hier op aarde durven op te geven om volledig in Zijn dienst te staan net als de profeten in het oude testament. Zijn wij er klaar voor?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.